Máte-li chuť si nechat navodit nějakej ten stihomam...

   Přečtěte si 1984 od G. Orwella a potom nějaké noviny z té doby - double-plus-good. Nechci tady poučovat, ale jenom jaxi zachytit atmosféru...

Zatím tady je akorát zvuk z Televizních Novin (MP3 - 539 kB)A recenze na Pána prstenů z Rudého práva z roku 1977 (neověřené, jak jsem nakoupil tak prodávám...):

  Jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla, z níž se valí popel a dým, je průhledně umístěna na východě, obrazem dělnické třídy, která jednotná v potu tváře buduje těžký průmysl, mají být odporní a zlí skřeti. Samozřejmě, že synáček z buržoazní rodiny nemůže vidět na těžké práci nic krásného a povznášejícího. Obyvatelé západu - zemí oplývajících mlékem a strdím - elfové (neboli aristokracie), lidé (buržoazie) a hobiti (statkáři) žijí naopak v blahobytu (aniž je vysvětleno, odkud jej získávají) a jedině, co je trápí, je ?hrozba? z východu. ?Síly dobra? zde představuje sbírka představitelů těchto reakčních kruhů, jejichž ruce se nikdy nedotkly pořádné práce.  Jejich vůdcem je Gandalf, šiřitel zpátečnické ideologie, s jejíž pomocí udržuje obyvatelstvo v nevědomosti a strachu před pokrokem. (?!). Není pak divu, že Saruman, zastánce utlačovaných a přítel pokroku, je prohlášen za zrádce a jeho sídlo je zničeno bojůvkou fanatických zpátečníků. Když pak šíří socialismus v Kraji, je chycen a bez soudu potrestán hobity, podporovanými a placenými kapitalistickou mocností Gondorem. (?) Ale socialismus se naštěstí nedá zničit hozením jakékoli své relikvie, i té nejposvátnější, do ohně. Drž se Mordore, obklíčený nepřátelskými reakčními sousedy.

 

Proč byl Alexander Dubček vyloučen z řad KSČ - Rudé právo 16. 7. 1970 str.3,5

Docela zajímavý, bohužel i docela rozsáhlý, takže pokud máte zájem tak klikněte na odkaz...


INZERÁT na emigraci? - Rudé právo 16. 7. 1970 str.6

  Londýnský Daily Telegraph je velmi rozšířeným listem, který pravidelně neopomene zdůraznit svým čtenářům vysokou >>serióznost<< svého Zpravodajství. Jenže tento list nemá jaksi v lásce socialistické země a v poslední době zejména Československo, přestože v nedávné době přinášel zasvěcené rady, jak máme vlastně ten socialismus u nás budovat. Proč by ne. List si vydržuje rozsáhlý štáb >>odborníků<< na komunistické země, různé ty >>kremlology<< a >>hradčanology<<, v jejichž čele stojí jistý pan David F l o y d. Tento pán, jehož oblíbenou metodou při tvorbě zaručeně zasvěcených článků o poměrech v Československu je především jeho vlastní fantazie a napojení na jisté, ne tolik známé součásti britského státního aparátu, se ozval s komentářem opět 8. července.

  Dokonce na prvé stránce svého slovutného listu. Pan Floyd projevil náramnou obavu o naše občany dlící dočasně v cizině, ať již služebně nebo jako studující, a podbarveným tónem znalce Československa je varoval před návratem do vlasti. Formou inzertního odstavečku ve svém článku jim dává instruktáž, kam se mají dostavit aby jim byl nabídnut azyl v zemi za Lamanšským kanálem. Ujišťuje je, že prý britské ministerstvo vnitra - oddělení pro cizince v Londýně - je připraveno je přijmout, a neopoměl podotknout, že tento úřad >>je obsazen úředníky s dlouholetou praxí pro jednání s politickými emigranty<<. Ejhle, že by pan Floyd jako čistý novinář měl znalosti i v tomto směru? Skutečně podivné.

  Pan floyd dokonce nabízí šaramantně zaměstnání ve státním aparátu - přirozeně bez uvedení o jaké >>místo<< jde. Nepochybujeme o tom, že pan Floyd má zaručeně dobré styky s institucemi, které cudně ve svém článku nazývá >>státnm aparátem<<. Jako odborník na komunistické země a protřelý novinář dobře znající britskou praxi vůči emigrantům perfektně ví, že ono místo v britském státním aparátu přicházející v úvahu, je pouze jediné: zpravodajská služba Jejího Veličenstva. Žádný emigrant se v Británii nedostane do jiného odvětví vládní sužby.

  Lze těžko uvěřit, že list Daily Telegraph by jednal takto jen z nopinářské horlivosti svého redaktora. Článek pana Floyda je spíše oficiální výzvou té součásti britského státního aparátu, která stojí v pozadí, ale využívá >>laskavých služeb<< cizineckého oddělení britské policie.

  Jistě nelze očekávat od buržoazních listů typu Daily Telegraph nějaké sympatie k našemu zřízení, ale veřejná výzva, aby občané státu, s nímž má Británie normální diplomatické vztahy, zradili svou zemi, je snad v historii bez precedentu. Je to podivné tím spíše, že tento slovutný list podporuje konzervativní stranu, která se nedávnu ujala moci. Nebo jde snad o samostatný akt tajemných mužů s neznámou tváří v pozadí korigujících elementární normy mezinárodní slušnosti?

  Tak jako tak, pan Floyd jistě neprospěl reputaci svého listu, ba ani britské diplomacii. -kr-Sovětští lidé nám ukazují cestu - Rudé právo 1952