fikovy.gif
stranky.gif


Vtejte na Fkovch strnkch!

  Na etn dosti z ad pznivc firmy FkSoft, je tu konen to, na co jste vichni netrpliv ekali, ano Pavle, je to prav, nefalovan, internetov strnka, na kter se mete setkat s tm nejlepm, co Vm dnes me Internet nabdnout. Ne se pustte do browsen po tto studnici zbavy a ponauen, mm pro vs nkolik drobnch a nicotnch upozornn(ek):

 •   Neberte vechno na tchto stnkch a tak pln vn (napklad tato strnka vbec nen nefalovan).
 •   Jestli mi nepolete njak dopis, tak m teda pkn natvete.
 •   U m pestv bavit pst spisovn, asi se na to brzo vykalu.
 •   No zase na druhou stranu je to moje jedin infernetov (co Vy na to?) strnka a tak to zkusm vydret.
 •   Vechny produkty z laborato FkSoftu jsou oznaeny rukou aby se odliily od tch co jsem sehnal nkde jinde. Doufm, e jsem se jejich zveejnnm nedotkl jejich autor.
 •   Veker pipomnky a nvrhy jsou oekvny oddlenm pro styk s veejnost (to jako s Vmi) na ne uveden adrese.
 •   Nezdrujte se na tchto strnkch dle ne hodinu, u tak je zjem o tyto strnky takov, e je s neustle peten.

  No, to by pro zatek stailo, doufm e se Vm bude aspo nco lbit a e m budete i nadle zdravit a se nkde potkme.

Co je novho

  Tady jsem pvodn chtl napsat co se zmnilo na tchto strnkch a reagovat na aktuln udlosti, ale protoe se znm a vm, e toto u asi bude konen verze (protoe se mi nebude chtt se v tom znova hrabat), tak jsem se rozhodl, e tady napu reakce pro vechny pleitosti a zprvy o udlostech, kter se docela pravideln stdaj a na kter je prost spoleh. Take:

 •   Vera se mi stal stran trapas, je to ale trochu choulostiv tma a proto bych se o tom nerad il njak podrobnji.
 •   Je to neuviteln jak to let, rok se seel s rokem a Ty m zanedlouho (fikan co?) u zase narozeniny (svtek), peji Ti tedy vechno nejlep, hodn tst, zdrav, dlouh lta, my jsme k Vm pili z daleka.
 •   Z neovench zdroj pila zprva, e si jedna nejmenovan osoba - kejme j teba V. Matuka, hmm to ne to je moc zejm, kejme j Vladimr M. - zase zlomila nohu (ruku (ebro (kln kost (prst (hypothalamus (slinivku bin (jazyk (srdce)))))))) A dky tomu si nkolik tdn pole v nemocnici. Vichni j tedy pejeme hodn zdrav.
 •   Omlouvm se za to zpodn, se kterm Ti peji ale njak jsem pozapomnl. Pokusm se to napravit aspo te: Krajinu pokryl bl snh a piel as Vnoc. V duch vech lid se rozhostila pohoda a v tto svten dob pichzm i j k Tob (cha! dobr ne?) se svm pnm klidnho proit svtk, bohat nadlky a astnho novho roku.
 •   Nen vbec pravda e se po nkolikatdenn pauze relativnho klidu Paa zase rozltil, protoe mu zase klekly Windowsy, a rozmltil svou nkolik tdn novou klvesnici, ani e u m zase koupenou novou a Woknous jsou peinstalovan, take se bohuel nememe tit na dal obdob klidu zbran.
 •   A nyn byla konen objasnna ada pozorovn UFO na silnicch v okol Boskovic. Jak uvedl nejmenovan zdroj blzk Ministerstvu pro Paranormln Jevy, kaz pozorovn na naich silnicch, popisovan jako pojzdn rozhledna nebo jako splaen telegrafn sloup je ve skutenosti automobil znaky igul opaten antnou pro pjem CB. Tento automobil, jak se nm povedlo zjistit, pat jedn nejmenovan osob bytem v Boskovicch. Tato osoba nm na n dotaz odpovdla, e dlka antny na jeho vozidle je stle nepostaujc a e probhaj jednn o monm prodlouen. Tiskov mluv eskch Aerolini vak tuto informaci dementoval s odvolnm na bezpenost leteckho provozu nad nam regionem.
 •   (dajn) Paovi (dajn) se (dajn) roztrhlo (dajn) v (dajn) CD (dajn) ROMce (dajn) cdko...
 •   Jo, jo!, jo!!, jo!!!, mlem bych zapomnl, Mm novej pota (K6/300), gratulace mete zaslat na ne uvedenou adresu.
 •   Nen vbec pravda e se po nkolikatdenn pauze relativnho klidu Paa zase rozltil, protoe mu zase klekly Windowsy, a rozmltil svou nkolik tdn novou klvesnici, ani e u m zase koupenou novou a Woknous jsou peinstalovan, take se bohuel nememe tit na dal obdob klidu zbran.
 •   Znm milion Stacy ml zase nov auto, koupil je v 50 %nm stavu a po etnch opravch je ji tradin nabz k prodeji (nyn v 20 %nm stavu). Bli informace o cen Vm jist rd poskytne kad majitel vrakovit na okrese. (lopatku a smetek s sebou)
 •  Ji tradin burza CB vybaven probhla na Suchm. Podle slov dvryhodnch astnk tam pr dokonce letos bylo i nkolik vyslaek a dokonce i jedna (zlomen) antna. Proto nevhejte a pijte i vy, v nejblim monm termnu, zvit prmrnou hodnotu IQ astnk.
 •  S ohledem na duevn zdrav lid pohybujcch se v mm okol prohlauji tmto e: K DNEJM JEHOVISTM SE NEDM. (A ije Satan!!! (Dlm si srandu))
 •   Paa se nm pipojil na Internet, m ale ponkud pomalej modem a proto se pokou sehnat njak rychlej pipojen. Prv probh jednn s eskou potou, jestli by mu mohli doruovat packety potou.
 •   Ve dnech 22,23,24.10. probhla recepce podan firmou Moen osiv a.s. za elem oslavy konce sezny (zatku sezny (plku (blcho se novho tiscilet (lesnch plod (nebo tak nco, kdo si to m, sakra, pamatovat)))))
 •   Nen vbec pravda e se po nkolikatdenn pauze relativnho klidu Paa zase rozltil, protoe mu zase klekly Windowsy, a rozmltil svou nkolik tdn novou klvesnici, ani e u m zase koupenou novou a Woknous jsou peinstalovan, take se bohuel nememe tit na dal obdob klidu zbran.
 •   V teru nad Boskovicemi se ozval nov hlas, k si Krtek Boskovice a je to docela magor. Z neovench zdroj ale pily informace, e m docela pknou sestru.
 •   Vichmi urit znte rozestavnej bark vedle kostela pod nmstm v Boskovicch. Pro ty kdo ho neznaj to je asi 20+1 ve tech patrech tsn ped dokonenm (u asi dva roky). S radost musm konstatovat, e u m prvnho obyvatele, shodou okolnost to je nejvt socka v Boskovicch - lovec lid - Mira Zovk. Pokud mte chu si trochu zainhalovat perchlor a jin rozpoutdla, jste oekvni u Miry na barku.
 •   Kdybyste nhodou nemli co dlat, tak si zajete oslavit Silvestra do Prahy (doporuuju kolem 31. 12.), letos 1999->2000 to tam byl docela upec mazec. Mon se tam potkme. (ps. Happy new year!!! ;)
 •   No a od t doby se nic nestalo. 13.8.2004 (ptek (safra...))

Kdybyste mi snad nco chtli, kliknte sem...